Undukhon Ma

lirik lagu undukhon ma.

roha na sai tarpaima ito.
tarpaima di alus mi hasian.
ai holan ho do na di rohakki.
alusi ma au.

unang ma pasombu au hasian.
asima roham alusi ma au.
manang boha pe alus mu ito.
hatahon ma tu au.

dirohakki ito, unang suru mulak au.
ala so tarlului au be sisongon ho.

dirohakki ito, unang nian majua ho.
baen ma ito las ni rohakki.
undukkon ma holongmi.

unang ma pasombu au hasian.
asima roham alusi ma au.
manang boha pe alus mu ito.
hatahon ma tu au.

dirohakki ito, unang suru mulak au.
ala so tarlului au be sisongon ho.

dirohakki ito, unang nian majua ho.
baen ma ito las ni rohakki.
undukkon ma holongmi.

dirohakki ito, unang suru mulak au.
ala so tarlului au be sisongon ho.

dirohakki ito, unang nian majua ho.
baen ma ito las ni rohakki.
undukkon ma holongmi.

baen ma ito las ni rohakki.
undukkon ma holongmi.

Baca Juga  O Doli Doli
Share