Togu Ahu O Tuhan

hitabatak.com > Lirik Lagu Batak > Togu Ahu O Tuhan

Togu Ahu O Tuhan

lirik lagu togu ahu o Tuhan.

Togu ahu o Tuhan.
Ho silehon dame.
Tondi nabadia i.
Do manggohi ngolukki.

Ho do na ummuli.
Tung sonang dilambungMi.
Sasada o Jesuski
Holan Ho dirohakki.

TondiM ma tuntun lakkaki.
Dipamasumasu on Mi.
Togu au di dalanki.
Tung so margogo au Tuhan.

Tondim mangaramoti au.
Patiur dalanhi tongtong.
Ho haporseaon hi.
Tung sonang do au.

Ho do na ummuli.
Tung sonang dilambungMi.
Sasada o Jesuski
Holan Ho dirohakki.

TondiM ma tuntun lakkaki.
Dipamasumasu on Mi.
Togu au di dalanki.
Tung so margogo au Tuhan.

Tondim mangaramoti au.
Patiur dalanhi tongtong.
Ho haporseaon hi.
Tung sonang do au.

Baca Juga  Pariban