Taridem Idem

lirik lagu taridem idem.

taridem idem idem, tar idem idem idem.
taridem idem idem, tar idem idem idem.

tar idem idem idem, tar idem idem idem.
tar idem idem idem, tar idem idem idem.

sadia leleng nai da inang, idem idem idem.
dasianon tu parsoburan da amang, idem idem idem.
sai sadia leleng nai da amang, idem idem idem.
da dapot au boru pardosi da amang, idem idem idem.

tar idem idem idem, tar idem idem idem.
tar idem idem idem, tar idem idem idem.

tar idem idem idem, tar idem idem idem.
tar idem idem idem, tar idem idem idem.

da sai tudia ma luluan da amang, idem idem idem.
da tampurung da bahen soban amonge, idem idem idem.
sai tudia ma luluan da inang, idem idem idem.
boru manihuruk da bahen dongan da amang, idem idem idem.

tar idem idem idem, tar idem idem idem.
tar idem idem idem, tar idem idem idem.

tar idem idem idem, tar idem idem idem.
tar idem idem idem, tar idem idem idem.

sai tudia ma lulua ma amang, idem idem idem.
da putar putar sipanganon amonge, idem idem idem.
sai tudia ma luluan da inang, idem idem idem.
bour butar butar bahen dongan da amang, idem idem idem.

tar idem idem idem, tar idem idem idem.
tar idem idem idem, tar idem idem idem.

tar idem idem idem, tar idem idem idem.
tar idem idem idem, tar idem idem idem.

Baca Juga  Chord Gitar Haholongi Au
Share