Targila Gila

lirik lagu targila gila.

modom pe so nok mata hu.
mangan pe so ro ijur hu.
molo huingot pangembalmu.
molo huingot panggoitmu.
sude targila alani haulionmu.
sude sai margegei alani haulion mi ito.

da juma ni sampulu pitu.
tu juma ni sampulualu.
ai nungga dapot nipi hu.
ikkon ho sitandangan hu.
sai busisaon au ai molo ro da partandang mu.
sai hupatabo sitan hu asa tu au rohami ito.

sada do sian saribu ito.
tarsongon haulion mi.
sada do sian saribu ito.
tarsongon haburjuon mi.

marsitaon hail na sidoli.
lao manandangi ho ito.
hail hu do um angur.
umbahen na olo ho tu au ito.

da juma ni sampulu pitu.
tu juma ni sampulualu.
ai nungga dapot nipi hu.
ikkon ho sitandangan hu.
sai busisaon au ai molo ro da partandang mu.
sai hupatabo sitan hu asa tu au rohami ito.

sada do sian saribu ito.
tarsongon haulion mi.
sada do sian saribu ito.
tarsongon haburjuon mi.

marsitaon hail na sidoli.
lao manandangi ho ito.
hail hu do um angur.
umbahen na olo ho tu au ito.

Baca Juga  Marboru Sileban
Share