Pegang Gonting Abang

lirik lagu pegang gonting abang.

dua hali gotilon do nian.
dibagasan si sataoni.
tung so hutagam do, boi hita on inang.
manuhor honda, lao dalan dalanta.
tung so hutagam do, boi hita on inang.
manuhor honda bebek, lao dalan dalanta.

pegang gonting abang inang, abang dang pargeok.
pegang gonting abang inang, abang dang pargeok.

tutu maho na malo da inang.
mangholitho di parhepengoni
naotik i inang, dipahippu ho do.
sangap do au inang, dibahen ho.
naotik i inang, dipahippu ho do.
sangap do au inang, dibehanko.

pegang gonting abang inang, abang dang pargeok.
pegang gonting abang inang, abang dang pargeok.

solu ni sabulan, mangaliati tao toba.
tutu ma ho inang, tutu ma ho boru ni raja.
ingot do ho inang, di poda ni natua tua.
malo do ho inang, malo do ho manuhut roha.

sude pangalahom, sitiruon do inang.
sude pangalahom, siingoton do inang.

pegang gotting abang inang, abang dang pargeok.
pegang gotting abang inang, abang dang pargeok.

tutu maho na malo da inang.
mangholitho di parhepengoni
naotik i inang, dipahippu ho do.
sangap do au inang, dibahen ho.
naotik i inang, dipahippu ho do.
sangap do au inang, dibehanko.

pegang gotting abang inang, abang dang pargeok.
pegang gotting abang inang, abang dang pargeok.

solu ni sabulan, mangaliati tao toba.
tutu ma ho inang, tutu ma ho boru ni raja.
ingot do ho inang, di poda ni natua tua.
malo do ho inang, malo do ho manuhut roha.

sude pangalahom, sitiruon do inang.
sude pangalahom, siingoton do inang.

pegang gotting abang inang, abang dang pargeok.
pegang gonting abang inang, abang dang pargeok.

Baca Juga  Anggiat Jadi Presiden

pegang gotting abang inang, abang dang pargeok.
pegang gotting abang inang, abang dang pargeok.

Share