Marombus Ombus

lirik lagu marombus ombus.

marombus ombus do lampet ni humbang tonggi tabo.
nangali ari i disi anggo alani ombus ombus do ai.

ai boru hombing do napaturehon mansai malo.
tung ngagur do datung hushus do rupana pe da na uli do.

o doli doli ho na poso na jogi.
dompak humbang i lao ma damang da tusi si borong borong i.

molo naung hoji ho tu boru hombing tibu ma ro.
lao ma damang da lao ma damang.
tu luat ni parombus ombus do.

o ale boru hombing paima ma si doli ro.
di siborong borong tu si nama si doli ro.

ai boru hombing do napaturehon mansai malo.
tung ngagur do datung hushus do rupana pe da na uli do.

o doli doli ho na poso na jogi.
dompak humbang i lao ma damang da tusi si borong borong i.

molo naung hoji ho tu boru hombing tibu ma ro.
lao ma damang da lao ma damang.
tu luat ni parombus ombus do.

o ale boru hombing paima ma si doli ro.
di siborong borong tu si nama si doli ro.

o doli doli ho na poso na jogi.
dompak humbang i lao ma damang da tusi si borong borong i.

molo naung hoji ho tu boru hombing tibu ma ro.
lao ma damang da lao ma damang.
tu luat ni parombus ombus do.

o ale boru hombing paima ma si doli ro.
di siborong borong tu si nama si doli ro.

molo naung hoji ho tu boru hombing tibu ma ro.
lao ma damang da lao ma damang.
tu luat ni parombus ombus do.

Baca Juga  Lirik Lagu Gereja Bolon Dan Artinya

o ale boru hombing paima ma si doli ro.
di siborong borong tu si nama si doli ro.

Share