Latteung

lirik lagu latteung.

sai latteung na mullop ullop ullop.
mullop ullop ullop ullop dainang.

sai latteung na mullop ullop ullop.
mullop ullop ullop ullop dainang.

sada si sada sada manang dua si dua dua.
ito siporiban da beta hita da mangalua.
dua si dua dua manang tolu sitolu tolu
nungnga hita mangalua da beta ma tu sirpang tolu.

lanteung na mullop ullop.
lanteungna mullop ullop.
lanteungna mullop ullop.

opat siopat opat manang lima silima lima.
nungnga sian sirpang opat da beta ma tu kaki lima.
lima silima lima manang onom si onom onom.
nungnga sian kaki lima da beta hita lao modom.

latteung na mullop ullop.
latteung na mullop ullop.
latteung na mullop ullop.

pitu sipitu pitu manang walu si walu walu.
nungnga tabukka pittu da beta ma masuk tu jabu.
walu si walu walu manang sia sisia sia.
nungnga saut sakkapta sai horas horas ma hita.

latteung na mullop ullop.
latteung na mullop ullop.
latteung na mullop ullop.

sai lanteung na mullop mullop mullop dainang.
sai lanteung na mullop mullop mullop dainang.

sai lanteung na mullop mullop mullop dainang.
sai lanteung na mullop mullop mullop dainang.

sada si sada sada manang dua si dua dua.
ito siporiban da beta hita da mangalua.
dua si dua dua manang tolu sitolu tolu
nungnga hita mangalua da beta ma tu sirpang tolu.

lanteung na mullop ullop.
lanteung na mullop ullop.
lanteung na mullop ullop.

opat siopat opat manang lima silima lima.
nungnga sian sirpang opat da beta ma tu kaki lima.
lima silima lima manang onom si onom onom.
nungnga sian kaki lima da beta hita lao modom.

Baca Juga  Mauliate Ma Amang Inang

lanteung na mullop ullop.
lanteung na mullop ullop.
lanteung na mullop ullop.

pitu sipitu pitu manang walu si walu walu.
nungnga tabukka pittu da beta ma masuk tu jabu.
walu si walu walu manang sia sisia sia.
nungnga saut sakkapta sai horas horas ma hita.

lanteung na mullop ullop.
lanteung na mullop ullop.
lanteung na mullop ullop.

sai lanteung na mullop mullop mullop dainang.
sai lanteung na mullop mullop mullop dainang.
sai lanteung na mullop mullop mullop dainang.
sai lanteung na mullop mullop mullop dainang.

Share