Holongdo Rohakki

lirik lagu holongdo rohakki.

huboto do ito, huboto.
ala naung dapot ho boru na asing.
ido boncirna ho ito laos gabe muba.
di parsoada ho hita na dua.
naung mambahen padan.

hutuntun do ito, hutuntun.
borhat do au ito dang martujuan.
asa tung likkang rohakki da sian ho
sai hupasiding, sai hulupahon
alai dang boi tarbahen

mambahen arsak nama ho di au ito
saleleng ni da ngolukki da hasian.
ala holong do rohakki marnida ho.
amang haccit nai, amang dangol nai.
di au ito.

aut na boi ma nian hu halupahon.
aut na boi hupasiding sian rohakki.
alai sai ro do ho toktong tu pikkiranki.
amang haccit nai, amang dangol nai.
di au ito.

hutuntun do ito, hutuntun.
borhat do au ito dang martujuan.
asa tung likkang rohakki da sian ho
sai hupasiding, sai hulupahon
alai dang boi tarbahen

mambahen arsak nama ho di au ito
saleleng ni da ngolukki da hasian.
ala holong do rohakki marnida ho.
amang haccit nai, amang dangol nai.
di au ito.

aut na boi ma nian hu halupahon.
aut na boi hupasiding sian rohakki.
alai sai ro do ho toktong tu pikkiranki.
amang haccit nai, amang dangol nai.
di au ito.

Baca Juga  Di Endekku Ho Hutonahon
Share