lirik laguĀ hodo na dirohangki.

pos ma roham da ito.
tung naso lupa do au.
disasude janjikki tuho.
ho do na dirohakki.

sotung gabe muba roham.
tuau ito hasian.
nang pe godang parsoalan i.
di pardalananta i.

sai malungun do au.
molo dao sian ho.
sai malungun rohakki.
molo soada ho dilambungki.

aha pe namasa ito.
anggo rohakki dang na muba tuho.
aha pe naro tu au hasian.
anggo rohakki holan tuho.

ingot ma ito manjou tuhan i.
ingot ma hasian holong ni rohakki.
holan tu ho.

aha pe namasa ito.
anggo rohakki dang na muba tuho.
aha pe naro tu au hasian.
anggo rohakki holan tuho.

ingot ma ito manjou tuhan i.
ingot ma hasian holong ni rohakki.
holan tu ho.

Baca Juga  Bulan I Do Gabe Saksi

By Hitabatak

Berbagi informasi menarik tentang Batak.