Ho Do Rajaku

lirik lagu hodo rajaku.

oh tuhan, molo tung na lilu pe au.
tongtong ma au tahiti, tu dalan mi.
tongtong ma au ramoti, di nasa langkangki.

oh tuhan, molo tung mabiar pe au.
sai tiop ma tanganku, sai togu togu ahu.
sondangi ma rohangku, urasi tondikki.

ho do hatiuron i, ho do mual i.
ho do dalan na tutu, ho do sasude.
ho do rajangku sipalua i.
sahat tu surgo ahu binahen ni mudar mi.

ho do rajangku na manobus ahu.
dang be mabiar ahu tu hamatean i.

oh tuhan, molo tung mabiar pe au.
sai tiop ma tanganku, sai togu togu ahu.
sondangi ma rohangku, urasi tondikki.

ho do hatiuron i, ho do mual i.
ho do dalan na tutu, ho do sasude.

ho do rajangku sipalua i.
sahat tu surgo ahu binahen ni mudar mi.
ho do rajangku na manobus ahu.
dang be mabiar ahu tu hamatean i.

ho do rajangku sipalua i.
sahat tu surgo ahu binahen ni mudar mi.
ho do rajangku na manobus ahu.
dang be mabiar ahu tu hamatean i.

dang be mabiar ahu tu hamatean i.

Baca Juga  Sayang Meam Meam
Share