Helena

lirik laguĀ helena.

borngini soboi tarpodom matakki.
sai tuho do rohakki, sai tuho pikkiranhi.
jatuh cinta au tu ho.
terlanjur sayang au tu ho.
helenaa.

ido mambahen ahu ito sai busisaon.
sai naeng jonong tu lambungmi.
lao mandongani ho helenaa.

bohimi dang tarhaisson au ito.
sian simalolonghi dohot sian horakkon.
nang hupiu matakki, halilumi do nasai ro.
helenaa.

targoda rohakki tu ho.
binaenni uli mi.
mardomu ma muse burjum.
tudo tu rupami, helenaa.

helenaa, haholongan.
sarihon ma holongmi.
helenaa, hasudungan.
sai ingot au dirohami.

ai molo au nappuna ho.
baenokku do sonang ho.
dingolumi.

molo dung dilambunguku ho.
dang loasonku ho dao.
lao manadinghon au.

bohimi dang tarhaisson au ito.
sian simalolonghi dohot sian horakkon.
nang hupiu matakki, halilumi do nasai ro.
helenaa.

targoda rohakki tu ho.
binaenni uli mi.
mardomu ma muse burjum.
tudo tu rupami, helenaa.

helenaa, haholongan.
sarihon ma holongmi.
helenaa, hasudungan.
sai ingot au dirohami.

ai molo au nappuna ho.
baenokku do sonang ho.
dingolumi.

molo dung dilambunguku ho.
dang loasonku ho dao.
lao manadinghon au.
molo dung dilambunguku ho.
dang loasonku ho dao.
lao manadinghon au.

Baca Juga  Beta Tu Papua
Share