Dok Tu Au

lirik lagu dok tu au.

di dok Tuhanta Jesus.
dok tu-au dok tu au.
dok tu-au arsak mi.
dok tu-au holso mi.
dok tu-au ilu mi.

unang be sai marsak ho.
unang be holsoan ho.
unang be sai tangis ho.
dok tu-au sitaonon mi.

mago do arsak mi.
mago do holos holso mi.
mago do ilu ilu mi.
molo dipasahat ho tu au.

dok tu-au, dok tu-au.
dok tu-au arsak mi.
dok tu-au holso mi.
dok tu-au ilu mi.

pos roham pasabar ma.
paima mago dokdok mi.
hu pasonang pe hamu.
hamu na loja na sorat i.

mago do arsak mi.
mago do holso holso mi.
mago do ilu ilu mi.
molo dipasahat ho tu au.

dok tu-au, dok tu au.
dok tu-au arsak mi.
dok tu-au holso mi.
dok tu-au ilu mi.

Baca Juga  Molo Dung Borngini
Share