Denggan Hamu Marsianjuan

lirik lagu denggan hamu marsianjuan.

inang pangitubu.
ho inang na uli lagu.
boasa ma pulut roham ale inang.
mambahen hami songonon da inongku.
siok siok songon anak ni manuki.
na soadong indung nai.

amang parsinuan.
amang na sumuan au.
pulut nai roham dihami da amang.
da maninggalhon hamion di hutaon.
hape na sapsap so mardum dope amang.
hami sude anakkonmon.

tinitip sanggar na tubu di robeani.
lao mambaen huru huruan.
molo adong akka parsali siani.
denggan hamuna marsianjuan.

asi roham dihami dainang.
asi roham dihami da amang.
unang marsiak bagi hamion.
sude anakkonmon.

da oppungi nama ale inang.
da oppungi nama ale amang.
nasai marmudu mudu hami on.
ro disadarion.

amang parsinuan.
amang na sumuan au.
pulut nai roham dihami da amang.
da maninggalhon hamion di hutaon.
hape na sapsap so mardum dope amang.
hami sude anakkonmon.

tinitip sanggar na tubu di robeani.
lao mambaen huru huruan.
molo adong akka parsali siani.
denggan hamuna marsianjuan.

asi roham dihami dainang.
asi roham dihami da amang.
unang marsiak bagi hamion.
sude anakkonmon.

da oppungi nama ale inang.
da oppungi nama ale amang.
nasai marmudu mudu hami on.
ro disadarion.

Baca Juga  Ulos Paroppa
Share