Cinta Kalapa

lirik lagu cinta kalapa.
cipt : rajes saragih.

manetek ma da udan.
toho ma tu bukkulan.
gotap ma parpadanan.
so adong be pardomuan.
gotap ma parpadanan.
so adong be pardomuan.

hubukka tutup ni hudon.
hutagam marisi indahan.
hutagam holong mu tu au ito.
hape dibahen ho au cadangan.
hutagam holong mu tu au ito.
hape dibahen ho au cadangan.

molo tartusuk suga.
haccit na holan mardua ari.
ho manggotap padan.
haccit na sampe marbulan bulan.

cinta mi hape cinta kalapa.
au nungnga cinta hape ho tak apa apa.
hubahen nama on sada ende.
ima tanda na rohakki naung malala.

manetek ma da udan.
toho ma tu bukkulan.
gotap ma parpadanan.
so adong be pardomuan.
gotap ma parpadanan.
so adong be pardomuan.

hubukka tutup ni hudon.
hutagam marisi indahan.
hutagam holong mu tu au ito.
hape dibahen ho au cadangan.
hutagam holong mu tu au ito.
hape dibahen ho au cadangan.

molo tartusuk suga.
haccit na holan mardua ari.
ho manggotap padan.
haccit na sampe marbulan bulan.

cinta mi hape cinta kalapa.
au nungnga cinta hape ho tak apa apa.
hubahen nama on sada ende.
ima tanda na rohakki naung malala.

cinta mi hape cinta kalapa.
au nungnga cinta hape ho tak apa apa.
hubahen nama on sada ende.
ima tanda na rohakki naung malala.

Baca Juga  Namartikki Do
Share