Bulu Potongan

lirik lagu bulu potongan.
cipt. posther sihotang.

on do sidohononku molo na ingkon.
borhat maho lao tu na dao.
tung ingot ma sudena.
poda na hulehon i anakkonku.

burju-burju, maho mardongan.
jala ingkon pantun.
maradophon na tua-tua.
asa dapotan tumpal ho.
anak hasianku di parrantoanmi.

ai molo nunga dapot ho.
na pinarsinta-sintami.
so tung gabe tarlalap ho.
di tano parjalanganmi.
ai tung ingoton mu do.
hansit ni na di huta i.
na mangallang gulamo.
na tinutung tutung i.

ai molo tung adong amang.
na ni horus ni hodokmi.
pintor simpan ma bahen.
tu bulu potonganmi.

on do sidohononku molo na ingkon.
borhat maho lao tu na dao.
tung ingot ma sudena.
poda na hulehon i anakkonku.

burju-burju, maho mardongan.
jala ingkon pantun.
maradophon na tua-tua.
asa dapotan tumpal ho.
anak hasianku di parrantoanmi.

ai molo nunga dapot ho.
na pinarsinta-sintami.
so tung gabe tarlalap ho.
di tano parjalanganmi.
ai tung ingoton mu do.
hansit ni na di huta i.
na mangallang gulamo.
na tinutung tutung i.

ai molo tung adong amang.
na ni horus ni hodokmi.
pintor simpan ma bahen.
tu bulu potonganmi.

ai molo nunga dapot ho.
na pinarsinta-sintami.
so tung gabe tarlalap ho.
di tano parjalanganmi.
ai tung ingoton mu do.
hansit ni na di huta i.
na mangallang gulamo.
na tinutung tutung i.

ai molo tung adong amang.
na ni horus ni hodokmi.
pintor simpan ma bahen.
tu bulu potonganmi.

Baca Juga  Tung Ngali
Share