Buku Ende

Buku Ende adalah sebuah buku yang berisi lagu-lagu pujian dalam bahasa Batak yang dipakai di dalam kebaktian gereja Kristen Batak di Indonesia. Buku ini disusun dan sekarang diterbitkan oleh Percetakan HKBP di Pematang Siantar, Indonesia.

 

1 Ari na marhasonangan i ma ari Minggu i Ari i paradianan, ni na marulaon i Sai martua halak i,
1 Jesus lehon hatorangan, hapistaran mangantusi hataMi Lehon mata na marnida, dohot roha na umboto dalanMi Asa tongtong maradophon bohiMi
1 I ma tingki hasonangan, molo Ho o Jesuski Pinahusor di pingkiran, ro di asiasiMi Molo Jesus ni luluan, holan
1 Las be ma rohamuna na tigor roha i Naung ro do Rajamuna mamboan tua i Ndang marpanggortap i anggo
1 Beha ma panjalongku, di Ho O Tuhanki? Beha ma panomungku, di Ho o Rajangki? Sondangi ma rohangku, na holom
1 Paruak ma harbangan i, ai nunga ro Rajanta i Sigomgom raja sasude, sitobus hajolmaon pe Siboan hatuaon i, pasuang
1 Asi ni roha ni Tuhan Jesus Kristus, holong ni roha ni Debata Dohot parsaoran ni Tondi mandongani hita sasudena
1 Pasu pasu hami O Debata nami Sai son dang hon bohiMi, tu na pungu on sude 2 Lehon ma
1 Sude hami na dison marpungu do padomu tangan i Patoguhon padan di mudarMu tanda hot di Ho sude Jesus
1 Jesus do haholonganta, ai digarari do dosanta, tobusta do mudarNa i Daging dohot tondinami, tu Ho Jesus hulehon hami,