Buku Ende

Buku Ende adalah sebuah buku yang berisi lagu-lagu pujian dalam bahasa Batak yang dipakai di dalam kebaktian gereja Kristen Batak di Indonesia. Buku ini disusun dan sekarang diterbitkan oleh Percetakan HKBP di Pematang Siantar, Indonesia.

 

1 O Jesus tatap ma tuson Pasaor TondiM tu hami on, Sai rohanami dirajai Dalanan nami dipasae. 2 Pamujinami baen
1 HataMi ale Tuhanku, arta na ummarga i Sai paian di rohangku, unang so hutiop i Molo so be sitiopan,
1 Tatap hami on na pungu dison, Ai na naeng pujionnami denggan ni basaM di hami, Tatap hami on na
1 Jesus hami ro dison, asa masihangoluan I pe ro ma Ho tuson, jala baen ma pardomuan Ni TondiM tu
1 Nunga ro di parguruan Hami on, na dison Masihangoluan Jesus, sai huingot hami HataMi, nidokMi Ho naeng dongannami. 2
1 Antong sai dok ma amen, Patorus rohanami Tumangkup hataMi O Jesus Tuhannami Patongtong rohanami, marhite hite TondiMi?  
1 Nang lao ruar masuk pe, Jesus sai dongani hami Pasupasu hami be, dohot hangoluannami Togu hami ale Tuhan sahat
1 Ari na marhasonangan i ma ari Minggu i Ari i paradianan, ni na marulaon i Sai martua halak i,
1 Jesus lehon hatorangan, hapistaran mangantusi hataMi Lehon mata na marnida, dohot roha na umboto dalanMi Asa tongtong maradophon bohiMi
1 I ma tingki hasonangan, molo Ho o Jesuski Pinahusor di pingkiran, ro di asiasiMi Molo Jesus ni luluan, holan