Buku Ende

Buku Ende adalah sebuah buku yang berisi lagu-lagu pujian dalam bahasa Batak yang dipakai di dalam kebaktian gereja Kristen Batak di Indonesia. Buku ini disusun dan sekarang diterbitkan oleh Percetakan HKBP di Pematang Siantar, Indonesia.

 

1 Puji Jahowa na sangap huhut marmulia Hamu sude na parroha na ringgas na ria Marpungu be, marolopolop sude, hamu
1 Ungkap bahal na umuli, bagas ni Debatangki. Ai tusi do au naeng muli, ganup jumpang Minggu i. Hulului do
1 Raja na tumimbul Sigomgomi hami Jalo ma pujiannami Denggan ni basaM do Pangoluhon hami Atik pe mardosa hami Sai
1 Tapuji ma Tuhanta Sian sandok rohanta Dibaen dengganbasana Di hita huriaNa 2 Dilehon do di hita Pamatang nang tondinta
1 Aut na saribu hali ganda saringar ni soarangki Naeng nasa gogo bahenonku mamuji Debatantai Paboa las ni rohangki hinorhon
1 Puji hamu Jahowa tutu, Pardengganbasa, parasiroha salelengna i. Pardengganbasa i, parasiroha i. 2 Ingot tongtong, ale tondingkon, Sude na
1 Nda tama endehononku Goar ni Debatangki? Nda tama halashononku Denggan ni basaNa i? Ai sun holong ni rohaNa Mida
1 Dipuji rohangkon do Ho Jahowa, Tuhanki Huhut hubaritahon do Sude pambaenanMi 2 Huboto Ho do mual ni Na denggan
1 Bege ma sude hamu, bege ma na marsak roha Nunga mate utangmu Nunga sesa sude dosa Ala asi roha
1 O Jesus Tuhannami, sai tatap hami on Asi rohaM di hami, palua hami on 2 Naeng ihuthononnami, na pinatikkonMi