Buku Ende

Buku Ende adalah sebuah buku yang berisi lagu-lagu pujian dalam bahasa Batak yang dipakai di dalam kebaktian gereja Kristen Batak di Indonesia. Buku ini disusun dan sekarang diterbitkan oleh Percetakan HKBP di Pematang Siantar, Indonesia.

 

1 Puji Jahowa ale tondingku puji Ibana Debatami Tagan so suda dope bohalhu naeng pujionku basaNa i Sitompa daging tondi
1 Naeng pujionku Ho Jahowa ai Ho do Debata na tutu i Sai suru Tondi Parbadia tu au asa hupuji
1 Ringgas ma ho tondingku mamuji Debatanta i Ai diparmudumudu ho unang halupahon i Disesa do dosamu, didaoni sahitmi, diudut
1 Sai tapuji ma Jahowa Debatanta na tutu Tapatimbul ma Amanta Na bonar huhut burju Binsan hosangki disi Pujionku Tuhanki
1 Sai puji Debata dibaen asi rohaNa Huhut tongtong basa di nasa tinompaNa Ria ma hita be mamuji Debata Ai
1 Aha ma endehononhu, asa pujionku Ho. Ale Tuhan Debatangku, sai urupi au gogo. Ai ndang tarpajojor ahu, asi ni
1 Hupuji hupasangap Ho Amang pardenggan basa Ai jadijadianMu do sude angka na masa Ditompa Ho do sasude Dagingku ro
1 Hupuji holong ni rohaMu O Tuhan Jesus rajangki Tu Ho hulehon ma tondingku Ai i do pinangidoMi Huhalupahon ma
1 Jahowa, Jahowa, Jahowa Di goarMu ma hasangapon i, Amen, Amen Pujionnami do tongtong GoarMi di joroMon Sai naeng dohononku
1 Puji hamu ma asi ni roha ni Tuhan Jahowa di halak Kristen i Ai naung diontang sude jolma Tu