Boru Panggoaran

lirik lagu boru panggoaran.

ho do boru ku, tappuk di ate ate ki.
ho do boru ku, tappuk ni pusu pusu ki.
burju-burju maho, na mar singkola i.
asa dapot ho, na si nita ni roha mi.

molo matua sogot au.
ho do manarihon au.
molo matinggang au inang.
ho do na ma nogu nogu au.

ai ho do boru ku, boru panggoaran ki.
sai sahat ma dalan ni ngolu mi.
ai ho do boru ku, boru panggoaranki.
sai sahat ma da na di rohami.

burju burju maho, na mar singkola i.
asa dapot ho, na si nita ni roha mi

molo matua sogot au.
ho do manarihon au.
molo matinggang au inang.
ho do na ma nogu-nogu au.

ai ho do boru ku, boru panggoaranki.
sai sahat ma dalan ni ngolu mi.
ai ho do boru ku, boru panggoaranki.
sai sahat ma da na di rohami.

 

Baca Juga  Silindung Nauli
Share