Boru Buha Baju

lirik lagu boru buha baju.

boru hasianku.
boru buha bajuku nabasa.
nungga magodang ho da borungku.
jala ditongtong diramoti tuhan i.

boru hasianku.
boru panggoranku nalagu.
burju ma ho na marsingkola i.
anggiat dapot nasininta ni roham.

pos roham inang.
boanonku do ho ditangiangku.
anggiat gabe jolma na hasea ho.
sioloi poda tu ari nanaeng ro.

ho do boru hasianku.
ihuttononni anggi iboto mi.
namangajari huhut manganju anju.
asa sada hamu songon dai on aek i.

sai unang lupa ho disasude poda ki.
ikkon burju jala unang ginjang roham.
ho do boru sibaen sangap i diahu.
asa tanda ma ho inang boru ni raja.

boru hasianku.
boru panggoranku nalagu.
burju ma ho na marsingkola i.
anggiat dapot nasininta ni roham.

pos roham inang.
boanonku do ho ditangiangku.
anggiat gabe jolma na hasea ho.
sioloi poda tu ari nanaeng ro.

ho do boru hasianku.
ihuttononni anggi iboto mi.
namangajari huhut manganju anju.
asa sada hamu songon dai on aek i.

sai unang lupa ho disasude poda ki.
ikkon burju jala unang ginjang roham.
ho do boru sibaen sangap i diahu.
asa tanda ma ho inang boru ni raja.

Baca Juga  Sabar Ho Inang
Share