BE 860 MAULIATE, PUJI TUHAN

1

Mauliate Puji Tuhan di denggan basaNa

Mauliate, Puji Tuhan Haleluya.

2

Mauliate, puji Tuhan, di panarihonNa,

Mauliate, puji Tuhan, haleluya.

3

Mauliate, puji Tuhan, asi do rohaNa.

Mauliate, puji Tuhan, haleluya.

4

Mauliate, puji Tuhan, holong do rohaNa,

Mauliate, puji Tuhan, haleluya.

 

Baca Juga  BE 512 DIDALANI JESUS TANO
Share