BE 854 HALELUYA PUJI TUHAN

1

Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, puji Tuhan

Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, puji Tuhan

Puji Tuhan Haleluya, puji Tuhan haleluya

Puji Tuhan Haleluya, puji Tuhan.

 

Baca Juga  BE 317 HAMU SALUHUT HALAK
Share