BE 821 RAP MA HITA ALE TUHAN

1

Rap ma hita ale Tuhan, ai nunga bot mata ni ari,

Holom hohom jala lungunan molo so Ho be donganki.:;:

Togihon au tu parmianan inganan na sun denggan i,

Ai tano on gok parungkilon di surgo sonang rohangki.:;:

2

Rap ma hita ale Tuhan, ai nunga bot mata ni ari,

Sai Ho ma dongan sauduran ro di ujung ni ajalhi.

:,: Ai nang ngangang angka tanoman ndang be

mabiar au disi. Di ari i ingkon sunggulan,

na modom di udean i :,:

3

Ende ni surusuruan manomunomu ho na monang,

Disi iluilum apusan martua ho jala sonang,

:,: Jerusalem naung pinaimbaru di Huta na badia i,

Tusi ma Tuhan boan au ai na bot ne ma ari i :,:

 

Baca Juga  BE 700 TOGU AU O TUHAN
Share