BE 804 RIPE NAMARLAS NI ROHA

1

Ripe na marlas ni roha di bagasan Tuhan i,

Holong na masihaposan i do siradotanki,

Rut, Debora nang Maria i do sitiruonki

Gok pe mara siboluson sai na hot do padanki.

2

Ndang humordit be tondingku ala parungkilon i,

Hata ni Tuhanta Jesus patiurhon tondingki,

Tapamanat humaliang tung torop na susa i,

Tapagalak palitonta patiurhon dongan i.

3

I tabaen ma las ni roha tu angka na marsak i,

Pargogoi angka na loja taradoti angka i,

Rap ma hita paradehon sundut na umposo i,

Asa di bagasan holong nang ngoluna bolus i.

 

Baca Juga  BE 235 TUMPALHU NA UMMULI HO
Share