BE 802 PANGKE TINGKIM SAONARI

1

Pangke tingkim saonari, dapothon ma Tuhan i,

Unang godang sidalian, ingot jempek ngolumi.

Nunga rade hasonangan, di surgo i, di surgo i,

Unang adong nanggo sada Naso parjambar disi.

2

Suan ma holong ni roha, tiru ma Tuhanta i,

Las ma roham di gotilon, jalo ma balos ni i.

3

Molo taida donganta, na sai marungkil tongtong,

Unang pasombu sai susa, togu urupi antong.

 

Baca Juga  BE 566 NA BADIA
Share