BE 794 RO MA HO TUHAN (1)

1

Ro ma Tuhan pasu-pasu hami.

Dame sian Ho pasadahon hami

Sai tongtong ma Ho mandongani hami

Di na marlas roha nang di arsak i.

2

Gok pasupasuM tu na buas roha,

Unang ganggu au marasi ni roha,

Pargogoi ma au mangurupi dongan,

Baen ma pasupasu HuriaM Tuhan.

3

Gohi tano on dohot hadameon,

Pargogoi au on mambaen hadameon,

Ajari au on manghamauliatehon.

Nang gok hamaolon boi las rohangkon.

 

Baca Juga  BE 526 TONGAM NI HUTA I
Share