BE 788 LAS MA ROHAMU MANGKIRIM

1

Las ma rohamu manghirim, Las ma rohamu manghirim;

Las ma rohamu manghirim, las ma rohamu manghirim.

2

Sai benget di haporsuhon, sai benget di haporsuhon

sai benget di haporsuhon, sai benget di haporsuhon.

3

Jugulhon hamu tangiang, jugulhon hamu tangiang

jugulhon hamu tangiang, jugulhon hamu tangiang.

4

Taluhon ma hajahaton, marhite ulaon na denggan

Taluhon ma hajahaton, marhite ulaon na denggan.

 

Baca Juga  BE 281 MARTUA DO NA MARHAPOSAN
Share