BE 787 INGKON MONANG HITA

1

Ingkon monang hita, Ingkon monang hita

ingkon monang di ujungna.

Naporsea do au di Debata, ingkon monang hita.

2

Ala hatigoran, ala hatigoran,

Hita monang diujung na

Na porsea do ………

3

Kristus do donganta, Kristus do donganta

Kristus do pamonang hita.

Na porsea do ………

4

Rap masihaposan, rap masihaposan

Rap masihaposan hita.

Na porsea do ………

5

Masitangiangan, masitangiangan

Masitangiangan hita.

Na porsea do ………

6

Rap masiurupan, rap masiurupan

Rap masiurupan hita.

Na porsea do ………

7

Dame ma di hita, dame ma di hita

Dame ma tongtong di hita.

Naporsea do au di Debata, ingkon dame hita.

 

Baca Juga  BE 699 SINGKOP DO ASI NI ROHAM
Share