BE 786 DIGOMGOMANMI O TUHAN

1

Di gomgomanMi o Tuhan ndang adong hami punjung,

Ndang adong na so parjambar di angka pasupasuM

Mauliate rohanami sai tongtong tu Ho Tuhan,

Alani sude na denggan binagabagahonMi.

2

Ndang tu batu partahanan manang podang na tajom,

Tu huaso ni tondiM do marhaposan hami on,

Sai suanhon ma tu hami roha mauliate i,

Ala haluaonnami ni asi-asihonMi.

3

Sai ajari hami Tuhan, manghalashon basaMi,

I ma jabu nang Huria dohot parguruan i,

Tondi na ungkap tu dongan di bagasan holong i,

Bangso nang negaranami, na denggan maruhum i.

4

Mauliate hudok hami, ala angka dongan i,

Naung manjoloani hami, nang lea sangap pe i,

Ala ni angka Apostel dohot Panurirang i,

Na satia manindangi pararathon hataMi.

5

Debata ni hatigoran dohot hasintongan i,

Sai palua Bangsonami, sian parbolatan i,

Sai pahot ma rohanami, marhaporseaon i,

Lam parringgas rohanami, masihaholongan.

 

Baca Juga  BE 90 SAI MARLAS NI ROHA HITA
Share