BE 785 ALO PANGUNJUNAN

hitabatak.com > Buku ende > BE 785 ALO PANGUNJUNAN

BE 785 ALO PANGUNJUNAN

1

Alo pangunjunan sai benget ma ho,

Ai molo dung monang lam togu ma ho,

Angka hajahaton sai patunduk ma,

Jesus pangasahon ingkon monang ho.

Jalo pangurupion sian Tuhanta Jesus,

Dapot ho hagogoon mandopang musu i.

2

Sai tundalhon dosa sai burju ma ho,

Unang si insahan di parange ho,

Anak hatiuron baen tiruan ho.

Jesus pangasahon ingkon monang ho.

Jalo pangasahon ingkon monang ho.

Jalo pangurupion ………

3

Tumpal diparade Debata di ho,

Tu sude namonang di portibion,

Kristus pamalumhon, pahisarhon ho,

Jesus pangasahon, ingkon monang ho.

Jalo pangurupion ………

 

Baca Juga  BE 621 MABUGANG HO