BE 781 SAI HALASHON NA TINOMPA

1

Sai halashon na tinompa ni Tuhanta Debata

Sunge, laut, dohot tombak ro di parlangitan i

Ro diparlangitan i.

2

Marsinondang bulan bintang,

Nang mata ni ari pe,

Ombun nambur dohot udan,

Dipatupa Ho sude, dipatupa Ho sude.

3

Saluhut na natinompa,

Pasangaphon Debata,

Au pe dohot do mamuji,

Pasangaphon goarNa i, pasangaphon goarNa i.

4

Sogot dohot au marnida,

Ho di hasangaphonMi,

Di ingananMi naung monang,

Na manjalo tumpal i, na manjalo tumpal i.

 

Baca Juga  BE 767 SONGON AEK NA MABAOR
Share