BE 770 TU DEBATAMI

1

Tu Debatami na sun gogo i

Sai maporus ma ho ganup ari

Di tanganNa doho molo musu ro

Tung na sonang di ampuanNa ho,

Di tanganNa doho molo musu ro

Tung na sonang di ampuanNa ho.

2

Tung sun hinagogo ni Tuhan i,

Ingot ma Debatam do manghophop.

Nang ponjot rohami, ndang leleng i,

Tongkin na i pujionmu Tuhan i.

Nang ponjot rohami, ndang leleng i,

Tongkin na i pujionmu Tuhan i.

3

Soara ni olop-olop na i,

Marsaringar di angka partigor.

Lan do gogo disi mambaen monang i

Paima sahat sude tu surgo i.

Lan do gogo disi mambaen monang i

Paima sahat sude tu surgo i.

 

Baca Juga  BE 793 POS MA ROHAM
Share