1

Nang pe munsat angka dolok nang humuntal pe ro bean i

ndang tagamon olo munsat asi roha ni Jahowa i,

Nang pe mago sogot langit nang pe mago dohot tano i

Ndang tagamon olo muba na nidokNa di hataNa i.

Hot do asi ni rohaNa, ro di saleleng-lelengna

Nang pe padan hadameon, tung na so humordit do

Ido hata ni Jahowa Tuhan si asii ho.

Hot do asi ni rohaNa, ro di saleleng-lelengna

Nang pe padan hadameon, tung na so humordit do

Ido hata ni Jahowa Tuhan si asii ho hot do i saut do i.

 

Baca Juga  BE 57 NUNGA JUMPANG MUSE ARI PESTA

By Hitabatak

Berbagi informasi menarik tentang Batak.