BE 755 HAPOSAN HO TUHAN

1

Haposan Ho Tuhan, hot do holongMu

Di las ni roha tingki arsak pe

Asi ni rohaMi nang pambaenanMu

Ho Sipalua pangondingan pe.

Haposan Ho Tuhan haposan Ho Tuhan

Ndang na mansohot asi ni rohaM

Nasa na ringkot di au di parade

Tung ala ni asiM do i sude.

2

Logo ni ari nang rondo ni ari

Nang tano laut bulan bintang i

Sude tinompaMi manghatindangkon

Denggan ni basaMi di hami on.

Haposan Ho Tuhan ………

3

Di rade Ho do dame na manongtong

Di togu Ho do au di dalanki

Marlas ni roha au marpanghirimon

Jala margogo ala basaMi

Haposan Ho Tuhan ………

 

Baca Juga  BE 201 NA MARTUNGKOT SERE AU
Share