BE 742 NDANG HOLAN SIPALUA I

1

Ndang holan Sipalua i pamorsan silang i,

Nang hita pe ingkon do manaon na hansit i.

2

Huporsan nama silang i, saleleng ngolungki,

Jambarhu tumpal na uli naso tarasam i.

3

Dung sahat au di surgo i, marsinggang au disi

Di pat ni Jesus Tuhanki Sipasangapon i.

4

Sonang ni na badia i dung tolhas ro disi,

Nga salpu parsorion i, pinuji Tuhan i.

5

O Silang na badia i Ho lombu-lombungki,

Ho Jesus Sipalua i Ho hangoluanki.

 

Baca Juga  BE 654 MARPUNGU SUDE
Share