BE 717 DI NA HUTATAP SILANG I.

1

Di na hutatap silang i, hamatean ni Rajangki,

Bolong na huasahon i, tudos tu orbuk na ma i.

2

Ndang tarasahon au be i, sude na hutengahon i

Di hamateanMi sambing malua au o Tuhanhi.

3

Mabaor sian bugangNa i, holongNa nang hansitNa i,

Sisungsang duri na posi, na gabe tumpal na uli.

4

Marhite au tarsilang do, portibi on di diringkon

Diringku pe tarsilang do, maradophon portibi on.

5

Nang gok di au portibi on, otik do i baen sombangki,

HolongNa halongangan i, ngolungku do niigil nii.

 

Baca Juga  BE 833 DI NA MASIPAIDAAN
Share