BE 714 TUHAN NA MARMAHAN HAMI

1

Tuhan na marmahan hami, togu hami ruasMon,

Lehon dameMi di hami, angka na hinophopMon.

Tuhan Jesus Sipalua, parmahani ruasMon,

Tuhan Jesus, Siparmahan, parmahani ruasMon.

2

Tuhan Parmahan haposan, dongan na sumurung i,

Sai padao pangunjunan, togu ma na lilu i,

Tuhan Jesus Sipalua, pasupasu ruasMi,

Tuhan Jesus Siparmahan, pasupasu ruasMi.

3

PadanMi huingot hami, na mardosa godang on,

Ias burionMu hami, sian haramunon on.

Tuhan Jesus Sipalua, Ho nampuna hami on,

Tuhan Jesus Sipalua, Ho nampuna hami on.

4

Pabotohon ma tu hami, siradotannami i,

Tuhan gohi rohanami, dohot haholongonMi,

Tuhan Jesus Sipalua, ndang tarasam holongMi,

Tuhan Jesus Sipalua, ndang tarasam holongMi.

 

Baca Juga  BE 439 LAS NI ROHANGKON
Share