BE 703 RAP MA HITA LAO MANGANHON

1

Rap ma hita lao manganhon roti on,

Parhitean ni daging ni Tuhan i.

Pos ma rohanta i, hot haporseaon i,

Lao manjalo hangoluan i.

2

Rap ma hita lao manginum anggur on,

Ima mudar ni Tuhanta Jesus i.

Pos ma rohanta i ………

3

Rap ma hita lao marningot Tuhan i,

Rap ma hita lao marningot Tuhan i,

Pos ma rohanta i ………

4

Rap ma hita lao mamuji Tuhan i

Rap ma hita lao mamuji Tuhan i.

Pos ma rohanta i ………

5

Rap ma hita lao manomba Tuhan i,

Rap ma hita lao manomba Tuhan i.

Pos ma rohanta i ………

6

Rap mahita mangoloi Tuhanta i

Rap ma hita mangoloi Tuhanta i.

Pos ma rohanta i ………

 

Baca Juga  BE 673 ADONG SADA MUAL I.
Share