BE 682 ALE TUHAN ASI ROHAM

1

Ale Tuhan asi rohaM di hami

marpamuati ma rohaM Tuhan di dosanami,

ale Tuhan asi rohaM di hami

marpamuati ma rohaM Tuhan di dosanami,

ale Tuhan asi rohaM di hami

marpamuati ma rohaM Tuhan di dosanami,

ale Tuhan asi rohaM di hami

marpamuati ma rohaM Tuhan di dosanami.

2

Ale Tuhan sai pargogoi ma hami,

Mangaradoti lomo ni rohaM dingolunami,

ale Tuhan sai pargogoi ma hami,

Mangaradoti lomo ni rohaM dingolunami,

ale Tuhan sai pargogoi ma hami,

Mangaradoti lomo ni rohaM dingolunami,

ale Tuhan sai pargogoi ma hami,

Mangaradoti lomo ni rohaM dingolunami.

 

Baca Juga  BE 830 SAI PAHOHOM MA ROHANGKU
Share