BE 666 INGKON BOANONTA BARITA

1

Ingkon do boanonta barita, tu inganan na holom i,

I ma holong nang hasintongan dame na manongtong i,

Dame na manongtong i

Ai naung binsar do hatiuron, nunga salpu na holom i,

huaso ni Kristus hot tongtong saleleng-lelengnai

2

Ingkon endehononta pujian, pasangaphon Tuhanta i

Na tuk manaluhon na jahat, nang sinjata porang i,

Nang sinjata porang i.

3

Ingkon do boanonta Barita, Debatanta do Raja i,

Dilehon anak sasadaNa, manobus pardosa i,

Manobus pardosa i.

4

Ingkon do hita manghatindangkon Jesus Kristus Partobus i

Asa tu toropna na olo, manjangkon na sintong i,

Manjangkon na sintong i.

 

Baca Juga  BE 181 NDADA TARHATAHON
Share