BE 657 ULI NA I HURIAMI

1

Uli na i HuriaMi na pinapungupunguMi

Marpungu do sudena i, mamuji Ho Tuhan na sangap i,

Tangiang nang endena i, na pasangaphon goarMi,

Sai topot ma HuriaMi, na pinapungupunguMi.

Tumpahi ma HuriaMi, tumpahi ma HuriaMi.

2

Huria ni Tuhanta i, hinophop ni mudarNa i,

Pahot tongtong pingkiranmi,

Maniop Tuhanmi parholong i.

Sai unang olo talu ho, bahenon ni Sibolis i,

Sai pangidohon ma gogo tu Raja ni Huria i.

Tumpahi ma HuriaMi, Tumpahi ma HuriaMi.

 

Baca Juga  BE 164 O TUHAN JESUS, HO RAJANGKU
Share