BE 650 DIPASADA HOLONGNA I

1

Dipasada holongNa i, saluhutna porsea i,

Na tarjou tu sada panghirimon i, songon daging ni Kristus i.

2

Sada do panghirimon i, dibagasan panjouon i,

Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.

3

Ala sada do daging i, jala sada do Tondi i,

Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.

4

Martoruk ni roha ma, dibagasan holongNa i,

Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.

5

Marlambok ni roha ma, dibagasan holongNa i,

Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.

6

Marsitangiangan ma, dibagasan holongNa i.

Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.

7

Rap masihaposan ma, dibagasan holongNa i,

Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.

8

Rap masiurupan ma, dibagasan holongNa i,

Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.

 

Baca Juga  BE 765 NANG PE MUNSAT ANGKA DOLOK
Share