BE 634 NUNGA HEHE TUHAN I

1

Nunga hehe Jesus i, disungguli Debata talu hamatean,

Hehe do hehe do Kristus na tarsilang, Kristus na binunu

Gogo ni Debata manungguli paheheon Kristus i.

2

Holan Ama Debata na pahehe Jesus i

Talu hamatean, muba ma arsak i

Dohot sitaoanon gabe las ni roha

Gogo ni Debata manungguli paheheon Kristus i.

3

Puji ma Jahowa i ai dirade nahot i,

Surgo i, na sonang, mate pe daging i

Ndang be ganggu hita hehe do luhut na

Gogo ni Debata manungguli paheheon Kristus i.

 

Baca Juga  BE 781 SAI HALASHON NA TINOMPA
Share