BE 631 NAUNG HEHE DO TUHANTA (KANON)

hitabatak.com > Buku ende > BE 631 NAUNG HEHE DO TUHANTA (KANON)

BE 631 NAUNG HEHE DO TUHANTA (KANON)

1

Naung hehe do Tuhanta tutu

naung hehe do Tuhanta haleluya, haleluya.

 

Baca Juga  BE 322 O JESUS SIPANGOLU AU