BE 622 MANSAI NALNAL DI ANGKA PARTINGKIAN

1

Mansai nalnal di angka partingkian,

Sinondang ni silangMu Tuhanki,

Sian hatiuron na marsinondang

HolongNa na so halampoan i

Sude na bangso do marpanghirimon

Tu sondang ni asi ni roha i,

Songon parluga na manghalungunhon

Parbinsar ni mata ni ari i.

2

SilangMu Kristus tanda ni holongMu

Pahisar tondi na magopu i

Mangalononghon sasude dosangku

Mabaor tu laut asi ni rohaMi.

Naung tubu hami gabe na imbaru,

Na ni urasan sian dosa i

Ala mudarMu na ni usehonMu

Di Golgota di hamamateMi.

 

Baca Juga  BE 598 BEGE ENDE NI SURUAN
Share