BE 588 TASOMBA TONGTONG

1

Tasomba tongtong na sun gogo i,

Tadok ma antong songkal Tuhan i,

Partanobatoan Haporusan i

Gok Hamuliaon habangsaNa i

2

Baritahon ma huasoNa i, sondang na tiur do ulosNa i

Angka ombun dibaen huretaNa i,

Api na marjimbur suruanNa i

3

Ojak tano on dibaen gogoMi, hot ojahan ni salelengna i

Aek sian dolok ro tu rura i,

Torop do binatang marsobur tu si.

4

Na tinompa i disarihon do, na marhosa i diparmudu do.

Alogo nang udan las ni ari i,

Luhut papatarhon panarihonMi.

5

Sude jolma i sian orbuk do i, na gale do i ala dosa i.

Padan na binaenNa patau jolma i,

Marsaor tu Tuhan Debatanta i.

 

Baca Juga  BE 481 GODANG DOPE
Share