1

Taendehon las ni roha, pasangaphon Tuhan i,

Roha holong na mangonjar, laho mangendehon i,

Ganup ari ganup borngin, unang lupa ho disi.

Angka ende na ummuli, si pasangap Tuhan i,

Nang parhinaloan i, baen pasangap Tuhan i.

2

Taendehon las ni roha, sipadame roha i.

Tung dao do bada-bada, dohot angka hosom i.

Hadameon ni Tuhanta, i do sitiruon i

Tapalambas ma rohanta, mida angka dongan i

Na martua do sude, na lambok maroha i.

3

Taendehon las ni roha, siapuli roha i

Marsinondang pangkirimon, mingot siteanon i.

Tu sambulo ni tondinta, huta na manongtong I

Idaonta ma Tuhanta, siparholong roha i

las ni roha na tongtong, jaloonta ma disi.

 

Baca Juga  BE 614 RO MA HO TU AU

By Hitabatak

Berbagi informasi menarik tentang Batak.