BE 576 PUJI MA DEBATANTA

1

Puji ma Debatanta O huriaNa i

Tapuji ma Tuhanta hamu ruasNa i.

Nang gok pe parungkilon nang hasusaan i

Ndang pola ho mabiar jonok do Tuhan i

2

Ho do naung pinillitNa marhite hata i.

Nunga diuarihon marhite padan i,

Ingkon parmuduonNa, dilele musu i

Tuhanta ma haposi haporseai ma i.

3

Ina na pantas roha, na holong roha i

Tung so tadingkononNa, tinubuhonna i,

Nang holong ni Tuhanta, ndang olo mose i

Tung so tadingkononNa ho hasianNa i.

4

Antong unang mabiar hamu na Kristen i

Ditongos Pangurupi di parmaraan i,

Ditongos apul-apul Sipalas roha i.

Malua sian dosa sude ruasNa i.

5

Ndang dung tarsolsol bagi Tuhan na songkal i

Dipadan binahenNa, tu huriaNa i,

Tongtong parmuduonNa, marhite hata i

Ulaon nabadia nang pandidion i.

6

Tapuji Debatanta parasi roha i.

Angka pasupasuNa, ndang hasuhatan i

Ibana pasadahon sude ruasNa i

Sai dipadimun-dimun nuaeng nang sogot i.

 

Baca Juga  BE 829 PATIK NA IMBARU
Share