BE 557 DAO DUMENGGAN

1

Dao dumenggan, asi ni rohaM.

Dao ummarga sian ngolungkon.

Sai pujionku ma Ho Tuhanku,

Dao ummarga, asi ni rohaM.

2

Ala goarMu ro do au tu Ho,

Herbang tanganhu, lao mamuji HO,

Dao ummarga sian ngolungku,

Dao dumenggan asi ni rohaM.

3

Dao dumenggan holong ni rohaM

Dao ummarga sian ngolungkon

Sai pujionku ma Ho Tuhanku,

Sandok ngolungku do mamuji Ho.

 

Baca Juga  BE 285 BINSAN RO ASI NI ROHA
Share